"Scientology Avui: Noticies de la religió del Segle XXI"
21-03-2023   
   Els grups de Scientology a la península
Scientology és una religió en el sentit més profund i tradicional, perquè s ocupa ni més ni menys que de la rehabilitació plena de l ésser espiritual innat de l home-les seves capacitats, estat de consciència i la certesa de la seva pròpia immortalitat-i la seva relació amb el diví. Scientology té en comú amb moltes de les religions més antigues del món la creença que l home se li va posar aquí per trobar la seva pròpia salvació, i que només fent-ho pot comprendre completament la seva relació amb Déu el Creador. Scientology, a més, sosté que l home és bàsicament bo i que la seva salvació depèn de si mateix, de la seva relació amb els seus semblants i del seu assoliment de la germanor amb l univers.


L Església de Scientology d Espanya està inscrit amb el n º 1304-SG / A en el Registre d Entitats Religioses del Ministeri de Justícia.

Missió de l Església de Scientology d Euskadi - n º 1556-SG / A

Missió de l Església de Scientology de València - n º 1.557-SG / A

Església de Scientology de Catalunya - n º 1558-SG / A

Missió de l Església de Scientology de Madrid - n º 1633-SG / A

Missió de l Església de Scientology de Llevant - n º 1687-SG / A


[volver arriba]  
Directorio
millora personal, test personalitat, programa de purificaci?, capacitat mental, llibres autoajuda, llibre autoajuda